E18-media: kilpailukykyä ja hyvinvointia yhteisen identiteetin pohjalta

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

E18-talousalueella sijaitsevat tiedotusvälineet voisivat perustaa yhteistyössä uuden viestintäkanavan, joka välittäisi ajankohtaista tietoa E18-seuduista, elinkeinoelämästä, yrityksistä, päätöksenteosta, kulttuurista ja aivan tavallisten ihmisten elämästä muutosten keskellä. Ammattimainen sähköinen ja painettu uutisointi tarjoaisi mahdollisuuden seutujen ja valtioiden rajat ylittävän identiteetin muovautumiselle (yhteinen historia on jo olemassa - ihmiset, tavarat ja pääomat ovat aina liikkuneet ko. käytävää pitkin). Tehokas tiedon välittäminen loisi pohjan myös uusien innovatiivisten yhteistyömallien ja yhteistyöyritysten syntymiselle.

Hyötyjä tiivistetysti:

- E18-identiteetin syntyminen

- Ajankohtaisen tiedon nopea välittyminen tietoa tarvitseville tahoille

- Yritysten kilpailukyky kasvaa ja verkottuminen helpottuu 

- Seutujen houkuttelevuudelle avautuu uusi markkinointikanava

- Kuilu päätöstentekijöiden ja tavallisen kansan välillä pienenee