Kuntopyöräilytalkoot

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

IDEAN KUVAUS: Kauppakeskuksiin sijoitettava kuntopyörä, jota polkemalla tuotetaan kollektiivisti energiaa. Pyörän yhteydessä on peli ja näyttö, joka ilmaisee kuinka paljon polkijat ovat keskimäärin keränneet energiaa ja paljonko sitä saadaan talteen päivittäin, viikoittain jne. Näyttö kertoo myös havainnollistavien esimerkkien avulla, mitä kaikkea poljetulla energiamäärällä voidaan tehdä sekä reaaliaikaisesti että laajemmassa mittakaavassa. Yrityksiä ja yhteisöjä haastetaan polkutalkoisiin erilaisten kampanjoiden ja hyväntekeväisyystempausten avulla, mikä saisi aikaan pientä kisailua ja näkyvyyttä. Kaupunkilaisia houkutellaan polkemaan tarjousten avulla, joita kauppakeskuksissa olevat yritykset ovat syöttäneet pelin tietokantaan. Polkijat saavat päättää mihin säästetty energia käytetään paikallisesti, esim. Sapokan valaistus, jouluvalot jne.

KOHDERYHMÄ: Kaupunkilaiset, yritykset, urheiluseurat, kaupungin virkamiehet.

TAVOITTEET:

- Laajentaa ymmärrystä ja tietoutta energian käytöstä ja sen säästämisestä.

- Lisätä terveyttä ja hyvinvointia liikunnan keinoin.

- Markkinoida kauppakeskusyrittäjien palveluita ja kasvattaa myyntiä.

- Tehdä kaakkoa tunnetuksi "vihreänä", energia- ja ympäristöasiat huomioivana alueena.

- Lisätä yhteisöllisyyttä --> pyöräilytalkoista yhteistä hyvää kaupunkilaisille.

TOTEUTTAMISSUUNNITELMA: Kuntopyöräilytalkoot pilotoidaan Kotkassa, kauppakeskus Pasaatissa. Pasaati ja siellä toimivat yritykset, muut keskustan yritykset sekä joku paikallisista kuntokeskuksista houkutellaan mukaan pilottiin. Energian talteenotto-osuuteen tulee saada mukaan joku paikallisista sähköyhtiöistä. Yhteistökumppaniksi pyydetään Maailman luonnonsäätiö, WWF Suomi, jotta peliin saadaan pätevää sisältöä ja faktatietoa. Energiansäästö- ja tarjouspeli toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun pelialan opiskelijoiden kanssa. Kuntopyörän hankkimiseksi kartoitetaan sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Pilotin kesto on yksi kuukausi.

BUDJETTI:

5000 € konseptin kehitystyö, sisältää toteuttamissuunnitelmaan kuuluvat työtehtävät, 80 h.

Lisäksi

Sponsorit tuottavat: pelin, pelin sisällön, pelin laitteiston, pyörän, pyörän huollon, pyörän modifioinnin, markkinoinnin, pilottikuukauden työntekijän palkan, logistiikkakulut, sähkön talteenoton.

TOTEUTUSAIKATAULU:

Syyskuu 2016: Kuntopyöräilytalkoot -konseptin esitteleminen paikallisille sähköyhtiöille ja WWF Suomelle. Sponsori- ja yhteistyökumppaneiden kartoitus. Konseptin esitteleminen Kyamkin pelialalle.

Lokakuu 2016: Sponsori- ja yhteistyökumppaneiden hankinta. Konseptin esitteleminen Pasaatille ja Kotkan kauppatie ry:lle. Kuntopyörän hankinta.

Marraskuu 2016: Pelin kehittämisen aloitus, pelin sisältö valmiina. Ensimmäiset testaukset.

Joulukuu 2016: Pelin kehittäminen. Laitteiden, pelin ja pyörän yhteensovittaminen ja testaaminen.

Tammikuu 2017: Tilannekatsaus sidosryhmien kanssa. Markkinointisuunnitelman tekeminen.

Helmikuu 2017: Pelin kehittäminen. 

Maaliskuu 2017: Yritysten tarjousten kerääminen pilottikuukautta varten. Pilottia hoitavan ja palvelua ohjaavan henkilön rekrytointi.

Huhtikuu 2017: Pelin ja sisällön viimeistely, pyörän asentaminen Pasaatiin.

Toukokuu 2017: Pilotointikuukausi. 

Kesäkuu 2017: Toiminnan kehitysehdotukset pilotoinnin jälkeen.

TOTEUTTAJAT:

Tiina Ikkonen, muotoilija AMK

Jyrki Repo, konseptisuunnittelija

yhteistyökumppanit

YHTEYSTIEDOT:

Tiina Ikkonen

tiina.ikkonen@nohevaluova.fi / 044 376 8580

Discussion