Kymenlaaksosta Venäjän internetkaupan keskus

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

Sijainti lähellä asiakkaita, kielitaito, logistiikan infrastruktuuri ja osaaminen, hyvät yhteydet, hyvä imago kohderyhmän piirissä. Nämä asiat kuvaavat jo Kymenlaaksoa ja niitä hyödyntämällä Kymenlaaksosta on mahdollista luoda Venäjän ulkomaisen internetkaupan keskus. Venäläisten ulkomaisista internetkaupoista tekemät ostokset kasvavat vahvasti huolimatta Venäjän muun talouden kasvun hidastumisesta. Venäläisillä kuluttajilla on edelleen tarvetta tuotteille, joita ei riittävässä määrin löydy oman maan kaupoista. Toisaalta internetin luotettavuuden parantuminen syrjäseuduilla luo miljoonia uusia asiakkaita vuosittain. Tutkimusten mukaan suurimmat ongelmat venäläisten kuluttajien ulkomaisissa internetostoissa liittyvät kielimuuriin ja toimituksiin. Ratkaisut näihin ongelmiin löytyvät Kymenlaaksosta. Venäjänkielisen sivuston rakentamisen ja asiakaspalvelun voi tarvittaessa ulkoistaa Kymenlaaksossa toimiville yrityksille. Alueen Venäjän markkinoinnin tuntemus on mahdollista valjastaa lisäämään tietoisuutta venäläisten kuluttajien keskuudessa. Kustannustehokkaat toimitukset venäläisille kuluttajille ovat toteutettavissa rajan pinnassa sijaitsevan terminaalin kautta, josta tilaukset toimitetaan maanteitse Venäjälle. Näitä olemassa olevia resursseja hyödyntäen on mahdollista luoda uudenlainen yhteistyömalli, jonka avulla Venäjän markkinoilta kasvua etsivät internetkaupat pääsevät markkinoille sisään tai voivat kasvattaa myyntiään nykyisestä. Yksi Venäjän internetkauppaan liittyvä liiketoiminnan kasvattamisen muoto voisi myös olla kansainvälisten internetkauppojen houkutteleminen hyödyntämään kustannustehokasta E-18 reittiä Kymenlaakson kautta toimituksissa venäläisille kuluttajille. Venäjän tullivapaan tuonnin raja tulee lähitulevaisuudessa laskemaan 150 euron tasolle nykyisestä 1000 eurosta. Tämä muutos entisestään lisää halvemman kuljetuskustannuksen merkitystä maailmalta Venäjälle lähetettävien tilausten koon pienentyessä. Myös suomalaiset internetkaupat hyötyisivät tästä kehityksestä, sillä kasvava volyymi Kymenlaakson kautta Venäjälle laskisi kuljetuskustannuksia ja nopeuttaisi toimituksia. Seuraavana kehitysaskeleena voisi nähdä Venäjän markkinoilla toimivien internetkauppojen houkuttelun hyödyntämään Suomen logistiikkainfrastruktuuria laajemmassa mittakaavassa. Kymenlaakso on sijainniltaan ja kuljetusyhteyksiltään varastolle optimaalisin paikka koko maailmassa Venäjän internetmarkkinoita varten, ja E-18 tietä länteen päin avautuvat myös EU:n sisämarkkinat. Vahvistamalla Kymenlaakson kuvaa Venäjän internetkaupan luotettavana toimintaympäristönä, on mahdollista tarjota paikallisille internetkauppiaille merkittävä kilpailuetu tulevaisuuden markkinoilla ja löytää kokonaan uudenlainen asiakaskunta logistiikan palveluille. Pohjoinen kasvukäytävä ja uusi E-18 tie yhdistettynä paikalliseen logistiikan tietotaitoon ja Venäjä-osaamiseen on paketti jota muualta maailmasta ei löydy.