Kymi The River

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

Kymi The River on Kymijoen matkailu- ja muidenkin joen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen yhteinen organisaatio. Haluamme yhdessä kehittää alueen (Kotka, Pyhtää,Ruotsinpyhtää, Kouvola) toimijoiden verkostoitumista, kehittää joen varrelle uusia tapahtumia, tuotteita ja toimintaa. Kuntarajoilla ei ole merkitystä vaan Kymijoki on toimintamme ydin. Tavoitteena on Kymijoen brändäys jota kautta joki saa enemmän tietoisuutta, enemmän kävijöitä, enemmän bisnestä, enemmän työpaikkoja, enemmän verotuloja...Tehdä Kymijoesta todella vetovoimainen matkailukohde niin lähialueen ihmisille, kotimaisille matkailijoille kun kansainvälisestikin.