Mestari ja kisälli -päivä

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

Meistä kaikki eivät ole syntyneet Ravintolapäivän ruoanlaittajiksi, mutta meissä kaikissa on paljon muita kykyjä, joita voi jakaa muiden kanssa. Perustetaan Ravintolapäivän hengessä kansainvälinen Mestari ja kisälli -päivä, jolloin kuka tahansa voi toimia mestarina/kisällinä neljä kertaa vuodessa järjestettävänä itseorganisoituvana päivänä.

Kuten Ravintolapäivä, myös Mestari ja kisälli -päivä houkuttelee ihmiset liikkeelle työpajoihin ja työnäytöksiin. Vaikka ohjelman luojina ovat yksityiset henkilöt, on päivä oivallinen keino tuottaa, kokeilla ja kehittää esim. alueen matkailupalveluja toimien oivana markkinointityökaluna myöskin yleishyödyllisille yhdistyksille sekä luovan alan mikroyrityksille.

Idea ei suinkaan ole uusi. Demos Helsinki on julkaissut oman Koulupäivä -hankkeen jälkimainingeissa oppaan, jota voidaan hyödyntää. Myös Popup Koulu on jo olemassa. Demos Helsingillä ei ole itsellään resursseja jatkaa Koulupäivän kehittämistä, ja Popup Koululta puuttuu festivaalinomaisuus. Näiden toimijoiden avulla Mestari ja kisälli -päivää on mahdollista kuitenkin kehittää, ja heidän kokemuksensa puoltavat festivaalinomaista jatkoa oppimispäivälle.