Start-up satama Kotka

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

Uusille aloittaville yrityksille voitaisiin perustaa startup satama Kotka niminen campus alue. Toimintaympäristö, jonne kerääntyisi ja kerättäisiin useita pieniä aloittavia yrityksiä yhteen. Tällöin syntyisi synergia etuja ja verkostoitumista eri alojen yritysten välille. Kaikilla näillä yrityksillä olisi yhteistä yrittäjyyden sama alkuvaihe; kannattavan kasvun luominen sekä asiakkaiden ja kumppanien löytäminen.

Nykyisille yrittäjille toimialasta riippumatta avoimessa verkostossa toimiminen on luontevaa, tai ainakin tulisi olla luontevaa. Kokoamalla fyysisesti samaan paikkaan useampia aloittavia yrityksiä, se synnyttäisi kommunikaatiota ja verkostoitumista jokapäiväisessä toiminnassa ja loisi edellytyksiä uudelle raja-aidat ylittävälle innovoinnille ja osaamiselle. Tarvittaessa yrittäjät voisivat yhdistää voimiaan esimerkiksi asiakashankinnassa, markkinoinnissa tai synnyttää yhteistyö ja alihankintaverkostoja tarjoten kokonaisvaltaisempia ja parempia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja asiakasryhmilleen.

Kotkassa mahdollinen sijaintipaikka startup satamalle voisi olla Datariina, Heikinkadulla. Startup campukselle tulisi pyrkiä saamaan jonkin tietyn osaamisalan tai toimialueen usempia yrityksiä, jolloin tietty kriittinen, toiminnan pysyvyyden ja kasvamisen varmistava, massa ylittyisi ja alkaisi ruokkia ja kehittää toimintaa. Tällaisia mahdollisia osaamisalueita Kotkan seudulla voisivat olla peliala ja gaming, 3D tulostus sekä data center toimintaan liittyvät palvelut. Seudulla toimivista globaaleista yrityksistä Google olisi ehdottomasti saatava houkuteltua hankkeeseen mukaan, tällaisen tunnetun kansainvälisen yrityksen mukanaolo lisäisi hankkeen uskottavuutta erittäin paljon. Startup satama campuksen luonti houkuttelisi myös yrittämiseen mukaan asiaa harkitsevia ja empiviä ihmisiä. Jos aloittamiskynnys madaltuisi, niin tuntuisi vähemmän uhkarohkealta uskaltaa ryhtyä yrittäjäksi nähdessään muitakin samassa asemassa olevia niin läheltä.

Startup sataman tilojen sijoittaminen Datariinan edellyttäisi rakennuksen sisätiloissa uudenlaista ajattelua, uusi campus alue tulisi olla avoin ja katutasossa tavoitettavissa ja näkyvissä helposti. Eri yrittäjien toimitilat sijaitsisivat samassa yhtenäisessä huonetilassa työpöytä tai toimistonurkkaus periaatteella. Hiljaiseen ja rauhallisuutta vaativaan neuvottelu- tai ajattelukäyttöön olisi varattu myös erilliset omat tilansa, mutta niihin ei saisi kukaan eristäytyä pysyvästi. Startup sataman toimitilat vuokrattaisiin houkuttelevaan hintaan aloittaville yrityksille ja niihin räätälöitäisiin tarvittavat palvelut, kuten postitus tai tulostus  yritys- ja yrittäjäkohtaisesti. Tämä vaatisi varmasti käynnistymisvaiheessa lisätyötä, mutta samalla saataisiin toimitiloihin lisää elämää ja oikeaa yrittämisen tekemistä, ja myös maksavia tilapalvelujen käyttäjiä.

Tietysti jos ja kun kantasataman yrityskeskuksen rakentaminen on siinä vaiheessa, että startup satama voidaan sijoittaa sinne, niin silloin se on tietysti nimeä myöten luontevin campuksen sijanti!

On myös yksi nykyaikainen tietoalan sovellusala, joka voitaisiin pyrkiä ottamaan mukaan startup satama Kotkan keihäänkärki osaamiseksi, mutta sitä en tähän voi vielä kirjoittaa. Uskon, että jos sen osaamisesta pystyttäisiin antamaan uskottavaa näyttöä, niin hankeelle voitaisiin hyvin saada myös valtiolta tukea käynnistysvaiheen innovointipanostuksiin.