Uuden teknologian mahdollisuudet

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

Ehdotus kilpailee toteutuskategoriassa.

Heippa hei!

Täällä kaksi reilu parikymppistä neitoa ideoimassa uutta meininkiä Kymenlaakson seudulle. Lähdimme siltä pohjalta, että haluamme vaikuttaa, kehittää, osallistua ja tarttua haasteeseen. Meillä on selkeät arvot ja tavoitteet joiden pohjalta tämä rakentuu, jotka näemme erittäin tärkeänä kehittymisen ja tulevaisuuden kannalta. Arvot joiden perustalta toimimme perusturvat ekologisuuteen, avoimuuteen, yhteistyöhön ja teknologian kasvuun. Toivomme, että Kymenlaakson seutu lähtee ideaamme mukaan.

Ajatuksena on järjestää Kymenlaakson alueella innovaatio tapahtuma, joka toimisi ponnahduslautana alueen teknologian ja kehittymisen kasvuun. Mukaan hankkeeseen tärkeimpänä tekijänä lähtisivät Kymenlaakson yritykset ja toisena tärkeänä osana opiskelijat. Tarkoituksena olisi järjestää tälle tulevaisuuden uudelle suunnalle iso avajaistapahtuma, jossa tietoa jaetaan ja levitetään. Näin saisimme saman katon alle tärkeimmät osatekijät yrityksistä opiskelijoihin, sekä muut yhteistyökumppanit ja alueen asukkaat.

Tapahtuman järjestäminen ja koko hankkeen ensimmäinen vaihe alkaa yhteistyökumppaneiden löytämisestä. Toivomme, että alueen yritykset tarttuisivat tähän mahdollisuuteen viedä kotiseutuaan eteenpäin kehityksessä ja samalla myös itse uudistua. Jokainen yhteistyökumppani tai yritys sitoutuu projektiin lähtiessään keksimään sekä toteuttamaan jonkin teon, mikä edistää samalla ekologisuutta, innovaation kasvua ja teknologian hyödyntämistä.  Kaikki nämä hankkeet ja ideat tulisivat olemaan keskeisessä osassa tapahtumaa, ja niillä toivottaisiin olevan kauas kantoisia vaikutuksia.

Tapahtumassa itsessään tulisi olemaan näiden ideoiden esittelyn ohessa, firman pisteitä, uuden teknologian esittelyä, nuorten start up –toiminta, uudet kuumat alat, esim. peliteollisuus, mobiilisovellusala, vierailijoita luentoineen sekä olisi toivottavaa, että saisimme alueen firmoja tekemään tapahtumassa eko-tekoja (idea; sähköfirmat houkuttelisivat ihmisiä vaihtamaan energiansäästölamppuihin, kierrätyspisteitä yms.). Tämän kaltaiset pienet tempaukset lisäisivät varmasti ihmisten mielenkiintoa tapahtumaan.

Uskomme, että näin hienon hankeen ja tapahtuman myötä saisimme mukaan paljon eri tahoja tekemään hyvää alueen tulevaisuutta ajatellen. Haluaisimme kuitenkin tarjota myös yrityksille vastinetta ja samalla kokeilla uudenlaista teemamatkailu ideaa. Luomme uudenlaisen 3D esityksen alueen tärkeimmistä matkailukohteista (nähtävyydet, luonto, ravintolat, tapahtumat yms.) ja tätä laadukasta sekä havainnollistavaa materiaalia yritykset pystyvät hyödyntämään esimerkiksi heidän markkinoinnissa, yritystapahtumissa, messuilla, kotisivuilla ja asiakastapaamisissa.

Toteutus on yrityksille tilaisuus olla aktiivinen ja luoda kohdeverkkoa sekä halua kehittää jotakin uutta. Nuorilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus päästä tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja ehkäpä jopa mahdollisuus päästä mukaan heidän toimintaan. Jos tietotekniikasta ja pelialasta kiinnostuneet ihmiset saataisiin yhteen ideoimaan ja luomaan suhteita, niin voisi syntyä uusia menestystarinoita. Kaikki seudun ihmiset olisivat tervetulleita katsomaan meininkiä ja tutustumaan ekologisiin mahdollisuuksiin ja teknologian ihmeisiin. Haluamme, että tapahtuma on helposti lähestyttävä ja antaa jokaiselle seutulaiselle jotakin uutta tietoa ja kokemusta.

Meidän mielestä teknologian kasvu on tärkeimmässä asemassa koko tapahtumassa, koska ilman sen kasvua ei Kymenlaakso lähde nousuun. Samalla ekologisuus vaikuttaa hankkeen valinnoissa ja markkinoissa, mutta idean tärkein asia on kuitenkin uuden sukupolven fressi harppaus moderniin Kotkaan, jolla ravistellaan vähän vanhoihin perinteisiin muodostuneita kaavoja. Samalla heitetään haaste paikallisten toimijoiden suuntaan ja annetaan heille mahdollisuus näyttää, että täälläkin on mahdollisuus kehittyä.  

Kaikki lähtee yhteistyökumppaneiden hankinnasta, jossa selkeästi otetaan kaikki mukaan tekemään yhteisen päämäärän hyväksi. Kerätään matkalla ideoita, kuunnellaan ja ollaan avoimia sekä otetaan huomioon kumppaneiden toiveita. Aikataulullisesti tapahtuma olisi tarkoitus järjestää keväällä 2017, mutta hankkeen työt alkaisivat välittömästi.

Hanketta pyritään rahoittamaan eri yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden avulla. Itse tuottoa koko hanke tulee tekemään tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä, mm. uudet yritykset ja sen tarjoamat työpaikat, alueen kehitys ja kasvu. Tapahtumasta tulee lipputuloja ja 3D materiaalia on mahdollisuus jälleenmyydä. Menoihin tulee laskea mukaan itse tapahtuma ja sen kulut, sekä 3D esityksen tuottaminen ja hankkeen markkinointikulut. Me olemme itse järjestämässä ja vetämässä vastuun hankkeesta, jonka takia ei tule työntekijöiden kiinteitä kustannuksia.

Tavoite pitkällä aikavälillä on saada Kymenlaakson talous kasvuun, luoda uudenlainen teknologian keskus ja lisätä työpaikkojen määrää.

Yhteystiedot: Terhi Laitila p 044 0262 603 terhi.laitila@hotmail.com ja Niikka Lindberg p 040 5522 466 niikkalindberg@gmail.com